Xanthe Hancox 

Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers. 2 Petrus 3:13, 1983-vertaling

Dit is maklik om mismoedig te word oor die toestand van ons wêreld. Ons hoor van oorloë, natuurrampe, ongeregtigheid en lyding, en ons wonder of dinge ooit sal verbeter. Maar in vandag se teksvers herinner Petrus ons daaraan dat daar hoop vir die toekoms is.

God het aan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde beloof waar geregtigheid sal heers. 'n Wêreld sonder sonde, lyding of dood. 'n Wêreld waar God se goedheid en liefde hoogty sal vier. Dit is die hoop waarna ons uitsien, 'n hoop wat ons selfs deur die donkerste tye sal dra.

Hierdie hoop is egter nie net vir die toekoms nie. Dit is ook vir vandag. Wanneer ons in die lig van hierdie hoop leef, word ons daaraan herinner dat hierdie wêreld nie ons tuiste is nie. Ons is pelgrims op pad en ons sien uit na ons ware tuiste in die hemel. Hierdie perspektief moedig ons aan om op te staan vir dit wat reg is, ons naaste lief te hê en om die hoop wat ons in Christus het, met ander te deel.

Kom ons leef vandag in die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God aan ons beloof. Kom ons leef in hoop en kom ons vertrou dat God aan die werk is, selfs al kan ons dit nie sien nie. Laat ons 'n lig in die duisternis wees wat vir ander die pad aanwys na die hoop wat ons in Christus het.

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar u wil sal heers. Help ons om in die lig van hierdie hoop te leef, en om te vertrou dat U aan die werk is, selfs al kan ons dit nie sien nie. Gee ons die moed om op te staan vir dit wat reg is, om ons naaste lief te hê, en die hoop wat ons in U het met ander te deel. Help ons om 'n lig in die duisternis te wees wat vir ander die pad na u liefde en genade aanwys. Amen

Xanthe Hancox 

Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. 2 Korintiërs 4:16-18, 1983-vertaling

In die vroeë tyd van die kerk, het baie gelowiges verskriklike vervolging en teëstand beleef. Hulle is geslaan, gevange geneem en selfs doodgemaak ter wille van hulle geloof. Dit was werklik moeilike tye, en dit is dus geen wonder dat sommiges wou tou opgooi en moed verloor het nie.

In vandag se gedeelte moedig Paulus die Korintiërs aan om te volhard en, selfs in die aangesig van teëspoed, nie moedeloos te word nie. Hy herinner hulle daaraan dat hulle probleme slegs tydelik van aard is, en dat daar 'n ewige heerlikheid op hulle wag. Hy dring by hulle aan om hulle oë op die onsigbare dinge te rig, op die hoop wat hulle in Christus het, eerder as op die probleme van hierdie wêreld.

Ons kan ook deur Paulus se woorde bemoedig word, veral in moeilike tye. Wanneer die lewe ons wil oorweldig en ons probleme te groot is om te dra, moet ons onthou dat ons hoop nie in hierdie wêreld is nie, maar in Christus. Ons moet God vertrou dat Hy aan die werk is, selfs al kan ons dit nie sien nie, en dat Hy ons swaarkry sal gebruik om ons al hoe meer na sy beeld te vorm.

Kom ons rig ons oë op die onsigbre dinge. Laat ons op God se volmaakte plan vir ons lewens vertrou, selfs wanneer dit moeilik is om raak te sien. Laat ons deur al ons probleme volhard, omdat ons weet dat dit tydelik is en daar 'n ewige heerlikheid wat alles oortref op ons wag.

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir u belofte dat U altyd by ons is, selfs te midde van al die swaarkry. Help ons om ons oë op die onsigbare te rig, op die hoop wat ons in U het. Gee ons die krag om deur al ons beproewinge te volhard, omdat ons weet dat dit tydelik is en op 'n heerlikheid wat alles oortref, sal uitloop. Help ons om op u volmaakte plan vir ons te vertrou, selfs al kan ons dit soms nie sien nie. Amen

Louise Gevers

maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Jesaja 40:31

Ek sal altyd dankbaar wees vir die boek Job in die OuTestament. Reeds op 'n jong ouderdom het die boek my aangegryp en ek het dit vir baie jare oordink voordat ek besef het dat lyding en moeilike tye positief kan wees sowel as ook tot seën. Deur sy groot persoonlike lyding het godvresende Job die grootste moontlike seëning ontvang: om homself en God meer intiem te leer ken – "maar nou het ek U self gesien (Job 42:5) – en om te hoor hoe God in sy eie woorde sy geregtigheid bevestig. (Lees Job 42:7-9)

Wanneer dinge moeilik is en ons te klein en swak voel om dit te hanteer, het ons iemand sterk aan ons kant nodig, iemand met deernis vir ons lot. Jesaja 40 is 'n hoofstuk wat baie trooswoorde van God bevat wat sy kinders bemoedig. Moeilike tye is 'n lewensfeit en ons almal beleef dit tot 'n sekere mate op verskillende tye. Dit is egter hoe ons daarop reageer wat ons maak of breek. Of jy nou werkloos is, in 'n moeilike verhouding, 'n siek familielid verpleeg, of probeer om 'n huilende babatjie nag na nag te kalmeer, dit alles kan jou energie tap, maar dit kan ook 'n vrugbare geleentheid bied vir jou geloof om te groei.

'n Predikant na wie ek op 'n keer geluister het, het gesê dat 'n persoon se geloof word slegs geoefen wanneer sy omstandighede so verskriklik is dat hy net by sy vingerpunte nog aan God vasklou. Dit is dan dat hy uiters ontvanklik is vir dit wat God vir hom wil sê, en ook gereed is om in sy geloof te groei. Dit is logies dat as iets binne ons bereik is, die behoefte aan geloof soms verlore gaan. Om aktief te glo in iets wat nie gesien kan word nie, is geloof, want dit is "om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien" (Hebreërs 11:1) en dit word 'n seën van God.

Probleme soos haweloosheid, armoede, siekte, egskeiding, dood, verslawing en vervreemding – om maar net 'n paar te noem is moeilikhede waaroor ons geen beheer het nie en dit laat ons in wanhoop. Tog wat ook al ons probleme, as ons weet dat God aan ons kant is kan ons op sy ewige ware liefde vertrou en weet dat Hy aan ons nuwe krag sal gee om te kan voortgaan. "Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie,  Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer  kan nie." (Jesaja 40:28-29) Hy gee om vir sy kinders.

"So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood." (Jakobus 2:26) Laat ons dan aan God in gebed vasklou, in sy Woord delf en gehoorsaamheid en vriendelikheid beoefen, terwyl ons op Hom wag om ons te seën.

Gebed: "Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie, laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin." (Psalm 251-2,4-5) Dankie dat U my moeilikhede in seëninge verander en my swakheid in krag. Amen

Xanthe Hancox 

Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting! Jeremia 29:11, 1983-vertaling

Dit wil voorkom asof 2023 die jaar van KI is. Kunsmatige intelligensie, wat enigiets kan doen van die bou van 'n webwerf in sekondes tot die skep van musiek of beelde deur die gee van 'n eenvoudige opdrag, is nou vir almal beskikbaar. Ek persoonlik, vind die pas van tegnologiese veranderinge opwindend, maar terselfdertyd angswekkend – en definitief oorweldigend. Dit is soos 'n heel nuwe wêreld.

Die Israeliete wat eerste hierdie woorde van Jeremia gehoor het, het ook baie uitdagings in hulle tyd beleef. Hulle is deur die Babiloniërs in ballingskap weggevoer, weg van hulle vaderland en hulle manier van leef. Hulle het hulle in 'n vreemde land bevind, omring deur 'n ander kultuur en denkwyse. Dit moes groot onsekerheid en angs tot gevolg gehad het.

In 'n steeds veranderende wêreld vol onsekerheid, bied hierdie teksvers ons troos en gerusstelling. Dit herinner ons dat dit nie saak maak waardeur ons gaan nie, God het 'n plan met ons lewens.

Self te midde van hulle stryd, het God 'n plan vir hulle toekoms gehad. Agter die skerms was Hy aan die werk om sy volk te herstel en aan hulle hoop te gee. Op dieselfde manier het Hy 'n plan vir ons, ten spyte van enige uitdagings wat ons moet hanteer.

So kom ons put vandag troos uit die wete dat God altyd aan die werk is, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Kom ons vertrou Hom om ons te lei, selfs wanneer die wêreld om ons heeltemal verander. Kom ons bid dat ons die nodige geloof sal hê om, net soos die Israeliete baie jare gelede, in sy plan vir ons lewens te kan glo.

Gebed: Liewe Heer, dankie vir u belofte in Jeremia29:11. Dankie dat U 'n plan met ons lewens het, selfs wanneer alles so onseker lyk. Help ons om U te vertrou en u leiding te volg en gee dat ons sal besef dat U ons belange voorop stel. Gee aan ons die geloof om in u plan vir ons lewens te glo, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram