Hoop vir die toekoms – en vir vandag

Hoop vir die toekoms – en vir vandag

Xanthe Hancox 

Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God belowe het en waar die wil van God sal heers. 2 Petrus 3:13, 1983-vertaling

Dit is maklik om mismoedig te word oor die toestand van ons wêreld. Ons hoor van oorloë, natuurrampe, ongeregtigheid en lyding, en ons wonder of dinge ooit sal verbeter. Maar in vandag se teksvers herinner Petrus ons daaraan dat daar hoop vir die toekoms is.

God het aan ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde beloof waar geregtigheid sal heers. 'n Wêreld sonder sonde, lyding of dood. 'n Wêreld waar God se goedheid en liefde hoogty sal vier. Dit is die hoop waarna ons uitsien, 'n hoop wat ons selfs deur die donkerste tye sal dra.

Hierdie hoop is egter nie net vir die toekoms nie. Dit is ook vir vandag. Wanneer ons in die lig van hierdie hoop leef, word ons daaraan herinner dat hierdie wêreld nie ons tuiste is nie. Ons is pelgrims op pad en ons sien uit na ons ware tuiste in die hemel. Hierdie perspektief moedig ons aan om op te staan vir dit wat reg is, ons naaste lief te hê en om die hoop wat ons in Christus het, met ander te deel.

Kom ons leef vandag in die verwagting van die nuwe hemel en die nuwe aarde wat God aan ons beloof. Kom ons leef in hoop en kom ons vertrou dat God aan die werk is, selfs al kan ons dit nie sien nie. Laat ons 'n lig in die duisternis wees wat vir ander die pad aanwys na die hoop wat ons in Christus het.

Gebed: Hemelse Vader, dankie vir die belofte van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waar u wil sal heers. Help ons om in die lig van hierdie hoop te leef, en om te vertrou dat U aan die werk is, selfs al kan ons dit nie sien nie. Gee ons die moed om op te staan vir dit wat reg is, om ons naaste lief te hê, en die hoop wat ons in U het met ander te deel. Help ons om 'n lig in die duisternis te wees wat vir ander die pad na u liefde en genade aanwys. Amen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram